ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zarządzana jest zgodnie z normą ISO 9001, co ma przełożenie na efektywność produkcji i jej jakość. Wszyscy nasi spawacze posiadają kwalifikacje potwierdzone świadectwami nadanymi przez towarzystwa certyfikujące takie jak: TUV, DNV, ABS, UDT.

Posiadamy procedury NDT, zatwierdzone przez Inspektora posiadającego uprawnienia Level 3.
Wszystkie badania nieniszczące złączy spawanych wykonywane są przez naszych Inspektorów posiadających uprawnienia Level 2 lub Level 3.

Dla zagwarantowania jak najwyższej jakości malowania nasza firma zapewnia nadzór własnych Inspektorów posiadających certyfikat Frosio 2 i 3.