Prezes Zarządu ZUPBADURA Sp. z o. o. – mgr inż. Tadeusz Badura
Wiceprezes Zarządu ZUPBADURA Sp. z o. o. – mgr Marta Olejkiewicz